เกี่ยวกับนารายณ์แพค

     บริษัท นารายณ์แพค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นรายแรกของประเทศไทยในด้านอุตสาหกรรมการผลิต และจำหน่ายถุงพลาสติก ด้วยเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด ทำให้ในเวลาต่อมา...
- ปีพุทธศักราช 2531 ได้รับรางวัล exporter award
- ปีพุทธศักราช 2532 ได้รับรางวัล สินค้าไทยคุณภาพ
- ปีพุทธศักราช 2554 ได้รับเกียรติบัตร Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
     ด้วยเหตุที่ว่ามานี้ ส่งผลให้ นารายณ์แพค เป็นผู้นำในด้านการผลิตถุงพลาสติกโพลีเอสทีลีนในประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา 

 อ่านต่อ

เรื่องน่ารู้

Copyright © 2016 l yourdomain.com. All rights reserved.