เกี่ยวกับนารายณ์แพค

      บริษัท นารายณ์แพค จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000 บาท เริ่มแรกดำเนินการผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกอ่านต่อ

เรื่องน่ารู้

Copyright © 2016 l yourdomain.com. All rights reserved.